? Onar?m ve Yedekleme
? A? & Network
? Virus & G?venlik
? Microsoft ??z?mleri
? Logo ??z?mleri
? Destek Hizmetleri

Ana Sayfa

 

 

 


A? & Network ??z?mlerimiz
 
 

Geni? a? ??z?mleri portf?y?m?zle orta ve b?y?k sistemlere sahip m??terilerimizin ihtiya?lar?n? kar??l?yoruz.
Routing hizmetlerinden uygulama h?zland?r?c?lara, dns tabanl? y?k dengeleme sistemlerinden a? analiz hizmetlerine kadar uzanan geni? portf?y?m?zdeki t?m ?r?nler birbirleriyle entegre ve uyumlu ?al??acak ?ekilde se?ilmi? ve tasarlanm??t?r. Bu sayede m??terilerimizin ileriye y?nelik ihtiya?lar? ile ge?mi? yat?r?mlar?n? kolayca entegre edebiliyor, uzun vadede yat?r?m ve y?r?tme maliyetlerini d???r?yoruz.

? Geni? Alan A?lar?
? Y?k Dengeleme
? A? Analizi
? Uygulama H?zland?rma
? Dan??manl?k
? ?p Telefon
? Kablosuz A? ??z?mleri