??


Sat?? Hizmetleri
?? E?itim Hizmetleri
?? Destek Hizmetleri
?? Dan??manl?k Hizmetleri
?? Logo ??z?mleri
 
? Ar?za Takip
? Par?al? ?ek Senet
? Ambar Say?m
? Sat?? Manager

Logo Ana Sayfa

 

 

 Sat?? HizmetleriLogo ?r?nlerinin tan?t?m, pazarlama ve sat?? hizmetlerini vermekteyiz. Sat?? hizmetimize ait s?recimiz;

- M??teri ?zelinde durum de?erlendirmesi
- ?htiya?lar?n saptanmas?
- Uygun ?r?n setinin tan?t?m?
- Fiyat teklifi

ad?mlar?n? kapsamaktad?r ve ihtiya?lar?n?za en uygun ??z?mler, etkin ??z?m, kullan?labilirlik ve uygun fiyat kriterlerine g?re hizmetinize sunulmaktad?r.