??


Sat?? Hizmetleri
?? E?itim Hizmetleri
?? Destek Hizmetleri
?? Dan??manl?k Hizmetleri
?? Logo ??z?mleri
 
? Ar?za Takip
? Par?al? ?ek Senet
? Ambar Say?m
? Sat?? Manager

Logo Ana Sayfa

 

 

 Logo ??z?mleri : Par?al? ?ek Senet


Par?al? ?ek-senet program?; ?ek ve senetlerin tahsilatlar?n?n birden fazla par?aya b?l?nerek yap?lmas?n? sa?lamaktad?r.
Par?al? yap?lan tahsilat LOGO ?r?nlerinde istenilen kasaya otomatik olarak at?l?r.
Kolay bir kuruluma ve kullan?ma sahiptir. H?zl? ve Logo ?al??malar?na olumsuz etki yapmayacak ?ekilde seri bir ?ekilde ?al??maktad?r.
Filtreleme imkan? geni? tutulmu?tur.- vade aral???,c/h ?zel kodu, Cari kod vb.
Programda yap?lan tahsilatlar?n raporlamas? yap?lamaktad?r.
Raporlar Excel?e tek tu?la aktar?labilmektedir.
Raporun yazd?r?labilmesi m?mk?nd?r.

PROGRAMIN DEMOSUNU ?ND?RMEK ???N TIKLAYIN >>