??


Sat?? Hizmetleri
?? E?itim Hizmetleri
?? Destek Hizmetleri
?? Dan??manl?k Hizmetleri
?? Logo ??z?mleri
 
? Ar?za Takip
? Par?al? ?ek Senet
? Ambar Say?m
? Sat?? Manager

Logo Ana Sayfa

 

 

 Logo ??z?mleri : Ambar Say?m


Ambar Say?m program?,

- Barkodlu ?r?nlerin elde bulunan miktarlar?n? barkodlar?na g?re el bilgisayarlar? (PDA) ile sayar.
- Barkodu olmayan veya barkoduna g?re say?lmak istenmeyen stoklar? tek bir ekrandan sayar.
- T?m bu sat?m sonu?lar?n? LOGO program?n?zdan ba??ms?z fakat LOGO ile entegreli olarak g?rmenizi ve LOGO program?n?zdaki mevcut stoklarla kar??la?t?rarak son durumu bir arada g?rmenizi sa?lar.
- Stok fazla veya eksik fi?lerinizi tek tu?la LOGO program?n?za aktar?r.
- Birden fazla ambar?n stok say?m? yap?labilir, say?m? yap?lan t?m ambarlar?n say?m fi?leri ar?ivlenir. Ar?ivlenen bu bilgiler ?zerinde istatistiki kar??la?malar yap?labilir.

PROGRAMIN DEMOSUNU ?ND?RMEK ???N TIKLAYIN >>