??? KOB? ?R?NLER?
 
?? Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Logo GO
? Hotel Manager
?? Tiger
??? KURUMSAL ?R?NLER
 

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK

Logo Ana Sayfa

 

 

 

 
Kobi ??z?mleri

Logo Klasik Serisi : Bordro


Bordro k???k ve orta ?l?ekli ?irketlerin sigortal? personelinin oldu?u kadar standart uygulamadan farkl?l?k g?steren maden, deniz, bas?n yay?n i?kollar?nda ?al??an ve yabanc? uyruklu i??i ?al??t?ran ?irketlerin ihtiya?lar?n? da tam olarak kar??l?yor.
?r?n t?m sekt?rlerde faaliyet g?steren i?letmelerin ve mevsimlik i??i ?al??t?ran firmalar?n da personel y?netimi konusundaki gereksinimlerine cevap veriyor.
T?m yasal prosed?rlerin ve raporlar?n otomasyonu ve personel ile ilgili sicil bilgilerinin bilgisayar ortam?nda derlenmesi y?neticilere stratejik isler i?in daha ?ok zaman ay?rma olana?? tan?yor.


 
DETAYLI B?LG? >>

?R?N DEMOSU>> :

?R?N B?LG? ?STEK FORMU ???N TIKLAYIN>>