??? KOB? ?R?NLER?
 
?? Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Logo GO
? Hotel Manager
?? Tiger
??? KURUMSAL ?R?NLER
 

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK

Logo Ana Sayfa

 

 

 

 
Kobi ??z?mleri

Logo Klasik Serisi : Shop Manager


Shop Manager, LOGO?nun perakende sat?? noktalar? i?in geli?tirmi? oldu?u Bilgi Y?netim Sistemidir.

Shop Manager, hangi sekt?rden olursa olsun, m??teriye ?e?itli ?deme ve taksit alternatifleri kullanarak sat?? yapan ma?azalar?n, daha etkin ve verimli bir ?ekilde ?al??mas?n? sa?lamak i?in tasarlanm??t?r.

Shop Manager ile ma?azan?za ait t?m faaliyetleri t?m ayr?nt?lar? ile takip edebilir ve sahip oldu?unuz verilerin ????? alt?nda zaman?nda ve ba?ar?l? bir ?ekilde kararlar alabilirsiniz.
Shop Manager;
- Stok (?rsaliye, Sipari?, Seri Lot Takibi, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, E?de?er Mal Takibi , Renk/Beden Matrisi, Barkod Etiketi Tasar?m? ve Bas?m?, G?rsel Uyarlama ),
- Fatura ,
- Cari Hesap (?deme/Tahsilat, ?deme Plan?),
- Kampanya,
- ?ek/Senet,
- Banka ( Kredi Kart? Hesaplar?, Kasa, D?viz Kuru Takibi),
- Sat?? Konsolu,
- D?vizli Hesap Makinesi
- Bu b?l?mlerin t?m yan ?r?nleri (kullan?c? tan?ml? raporlar, aktar?mlar)
b?l?mlerinden olu?an Shop Manager Seti, Logo Klasik ?r?n ailesinin ek mod?l ve kullan?c? art?r?mlar? ile uyumludur.
Logo ?r?nlerindeki kod uyumu sayesinde Logo Tiger gibi farkl? uygulamalar ile uygun altyap? sa?lan?rsa online/offline veri ileti?imi kurabilen Shop Manager bu ?zelli?i sayesinde hem ?retici hem de perakendeci olan kurulu?lar taraf?ndan be?eni ile kullan?lmaktad?r.DETAYLI B?LG? >>

?R?N DEMOSU>> :

?R?N B?LG? ?STEK FORMU ???N TIKLAYIN>>