??? KOB? ?R?NLER?
 
?? Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Hotel Manager
?? Tiger
??? KURUMSAL ?R?NLER
 

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK

Logo Ana Sayfa

 

 

 

 
Kurumsal ??z?mler

?nsan Kaynaklar?


??letmelerde ger?ekle?mekte olan t?m faaliyetlerin ?l??lmesi hedefleniyor. ??letme sahipleri ve konu ile ilgili y?neticiler bu ?l??mlerin ger?ekle?tirilebilmesi i?in u?ra??yor.
??letme i?i e?itimler veriliyor, ?l?me teknikleri, de?erlendirme y?ntemleri kullan?lmaya ?al???l?yor. ??letmenin ?retim miktar?n?, sat??lar?n?, ?retim s?ras?nda meydana gelen fireleri ve nedenlerini, hammadde ve enerji t?ketimini; k?sacas? i?letmenin giderlerini ve gelirlerini g?rebilmek i?in yap?l?yor t?m bunlar. Peki ya ?nsan Kaynaklar? konusunda ne yap?labilir?
Bu sorunuza etkin bir cevap alabilmeniz i?in LOGO, ?nsan Kaynaklar? ??z?m?n? geli?tirdi.
?nsan Kaynaklar? mod?ler bir yap?dan olu?up temel mod?l Sicil Y?netimi?dir. ?stenilen zaman dilimi i?erisinde Bordro, E?itim Y?netimi, Kurumsal Planlama, Eleman Se?me ve Yerle?tirme Sistemi, Kariyer Planlama, Performans Y?netimi ve Web Server gibi firman?z?n ihtiya? duydu?u mod?ller ile zenginle?tirerek geli?ime a??k yap?s? ile ?nsan Kaynaklar??na kademeli ge?i? yapma olana?? bulursunuz.


 

DETAYLI B?LG? >>

?R?N BRO??R? >>

?R?N DEMOSU>> :

?R?N B?LG? ?STEK FORMU ???N TIKLAYIN>>