• Windows XP
• Windows Vista
• Office Sistemleri
• Server Sistemleri
• Lisanslama
• Microsoft CRM
• Microsoft Çözümleri

Ana Sayfa

 

 

 


Microsoft Windows® XP

 
Windows XP, Microsoft Windows’un Windows 2000 ve Windows Millennium’un ötesindeki sürümüdür. Bir yandan Windows 2000’in standartlara uygun güvenlik, yönetilebilirlik ve güvenilirlik gibi güçlü özelliklerini, diğer yandan Windows 98’in ve Windows Me’nin Tak ve Kullan, basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü ve yeni destek hizmetleri gibi benzersiz iş olanaklarını temel alan Windows XP Professional şimdiye dek pazara sunulan en iyi Windows sürümüdür.

Bu iş raporu Windows XP içindeki yeniliklere kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Yeni teknolojiler ve özellikler sayesinde nasıl kolay iş yapıldığı, bilgi paylaşıldığı, masaüstü yönetildiği, yolculuk sırasında mobil bilgisayarla nasıl verimli çalışıldığı, nasıl destek ve yardım alındığı ve diğer bilgiişlem işlerinin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

Gelişmiş Windows 2000 kod tabanını temel alan Windows XP ev kullanıcıları ve iş kullanıcıları için iki farklı sürümde sunulmaktadır: Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional. Aksi belirtilmediği sürece, bu iş raporu işletim sisteminin her iki sürümünde de bulunan teknolojileri ve özellikleri ele almaktadır.

Daha fazla bilgi için Microsoft sistesini ziyaret edin

 
 
GÜVENİLİR
Konu Özelliğin Tanımı Kazanç
Yeni Windows Altyapısı Windows XP Professional 32-bit işlemci mimarisine ve tamamen korumalı bellek modeline sahip Windows 2000’in gücü kanıtlanmış kod yapısını temel almaktadır. Windows XP Professional tüm iş kullanıcıları için şu anda piyasada bulunan en güvenilir sürümdür.

Sistemi Geri Yükle Sistemi Geri Yükle özelliği sayesinde kullanıcılar ve yöneticiler veri kaybetmeden bilgisayarı eski durumuna geri getirebilmektedir. Sistemi Geri Yükle özelliği kolayca tanımlanabilen geri yükleme noktalarını otomatik olarak oluşturmakta ve böylece sistemi önceki durumuna geri getirebilmenizi sağlamaktadır. Kullanıcılar sistem hatasıyla veya başka bir önemli sorunla karşılaşırsa, Güvenli Modda veya Normal Modda Sistemi Geri Yükle özelliğini kullanarak sistemi önceki durumuna geri götürebilmekte ve sistemi özelliklerini geri yüklemektedir. Sistemi Geri Yükle özelliği kullanıcı verilerini veya belge dosyalarını eski durumuna getirmemektedir, dolayısıyla geri yükleme işlemi kullanıcıların çalışmalarını, postalarını veya geçmiş ve sık kullanılanlar klasörlerinin içeriğini değiştirmemektedir.

Aygıt Sürücüsü Geri Yükleme Belirli türlerdeki yeni aygıt sürücüleri yüklendiğinde, Windows XP Professional önceden yüklenen sürücünün bir kopyasını saklamakta ve sorun oluştuğunda bu kopyayı geri yükleyebilmektedir. Yeni bir aygıt sürücüsü Windows XP Professional’ın hatalı çalışmasına neden olursa, yönetici önceki sürücüyü kolayca yükleyebilmektedir.

Gelişmiş Aygıt Sürücüsü Onaylayıcısı Windows 2000’de ilk kez kullanılan aygıt sürücüsü tanıyıcısını temel alan Windows XP Professional sürümü aygıt sürücüleri için çok daha zorlu sınama işlemleri gerçekleştirmektedir. Windows XP Professional sınamalarını geçen aygıt sürücüleri pazarda bulunan en güçlü sürücüler olacak ve üstün sistem dengesi sağlayacaktır.

Sistemin Yeniden Başlatılmasını Gerektiren Durumlar En Aza İndirildi Windows NT 4.0’da ve Windows 95/98/Me’de sistemin yeniden başlatılmasını gerektiren durumların pek çoğu ortadan kaldırılmıştır. Yazılım yükleme işlemlerinin büyük çoğunluğunda sistemin yeniden başlatılması gerekmemektedir. Kullanıcılar sistemi daha uzun süre kesintisiz olarak kullanabilmektedir.

Gelişmiş Kod Koruması Gelişmiş Kod Koruması önemli kernel veri yapıları salt okunurdur, dolayısıyla sürücüler ve uygulamalar bu veri yapılarını bozamamaktadır. Tüm sürücü kodları salt okunurdur ve sayfa korumalıdır. Dengesiz uygulamalar işletim sistemi alanlarını olumsuz yönden etkileyememektedir.

Ölçeklenebilen Bellek ve İşlemci Desteği En çok 4 gigabayt (GB) RAM ve iki simetrik mikro-işlemci desteği sunmaktadır. Yüksek kapasiteye veya performansa gerek duyan kullanıcılar en yeni donanımla çalışabilecektir.

Yan Yana DLL Desteği Windows bileşenlerinin birden çok sürümünün “yan yana” yüklenebilmesini ve çalıştırılabilmesini sağlayan bir mekanizma sunmaktadır. Bu özellik “DLL çakışması” sorununu ortadan kaldırmakta, sistem bileşeninin belirli bir sürümünde yazılan ve sınanan bir uygulamanın, aynı bileşenin daha yeni sürümünü kullanan bir uygulama yüklendiği zaman bile, eski sürümü kullanmaya devam etmesini sağlamaktadır.

Windows Dosya Koruması Temel sistem dosyalarının başka uygulamalar yüklenirken değiştirilmesini önlemektedir. Windows Dosya Koruması, değiştirilen dosyaların doğru sürümünü geri yüklemektedir. Sistem dosyalarını koruyan Windows XP Professional önceki Windows sürümlerinde sıklıkla karşılaşılan çoğu sistem hatasını önlemektedir.

Windows Yükleyici Kullanıcıların yazılım programlarını düzgün bir şekilde yüklemesini, yapılandırmasını, izlemesini, güncelleştirmesini ve kaldırmasını sağlayan entegre bir hizmettir. Sistemin hizmet dışı kaldığı süreyi en aza indirecek ve sistem dengesini en üst düzeye çıkaracaktır.

Yüksek Virüs Koruması Windows XP Professional elektronik posta yoluyla bulaşan virüslere karşı daha iyi korum sağlamak amacıyla, varsayılan olarak, elektronik posta eklerinin yürütülmesine izin vermeyecektir. Bunun yanı sıra, bir sistem yöneticisi kurumsal bilgisayarlarda açılacak dosya türlerini veya uygulamaları (grup ilkeleri yoluyla) uzaktan yönetebilecektir. Yöneticiler ortamlarını elektronik posta yoluyla bulaşan virüslere karşı koruma konusunda daha üstün denetim düzeyine sahip olacaktır.

 

Gelişmiş Windows Güvenliği
Özellik Özelliğin Tanımı Kazanç
Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı Bir güvenlik duvarı istemcisi KOBİ’leri sık rastlanan Internet saldırılarına karşı korumaktadır. Küçük işletme sahipleri kendi Windows XP Professional bilgisayarlarını Internet’e güvenli bir şekilde bağlayabilecektir.

Çok Kullanıcı Desteğine Sahip Dosya Sistemi Şifreleme (EFS) Özelliği Her dosyayı rastgele oluşturulan bir anahtarla şifreli hale getirmektedir. Şifreli hale getirme ve şifre çözme süreçleri kullanıcı tarafından görülebilmektedir. Windows XP Professional’da, EFS birden çok kullanıcının şifreli hale getirilmiş belgeye ulaşabilmesini sağlamaktadır. Yazılım korsanlarına ve hırsızlığa karşı en yüksek koruma düzeyini sağlamaktadır.

IP Güvenliği (IPSec) Ağ üzerinde iletilen verilerin korunmasını sağlamaktadır. IPSec sanal özel ağ (SAN) sistemleri için güvenlik sağlama işleminin önemli bir parçasıdır ve organizasyonların Internet üzerinden güvenli bir şekilde veri iletebilmesini sağlamaktadır. Sistem yöneticileri güvenli sanal özel ağları hızlı ve kolay bir şekilde kurabilecektir.

Kerberos Desteği Kerberos Desteği endüstride standart olarak kabul edilen yüksek güvenilirlik düzeyine sahip kimlik denetimi olanağı sunmakta ve Windows 2000 sistemini kullanan kurumsal kaynaklara hızlı, tek aşamalı giriş olanağı sağlamaktadır. Bir Internet standardı olan Kerberos, UNIX gibi farklı işletim sistemleri içeren ağlar için çok kullanışlıdır. Windows XP Professional son kullanıcılara hem Windows 2000’de ve “Whistler” Server’da hem de desteklenen UNIX platformlarında tek aşamalı oturdum açma olanağı sunacaktır.

Akıllı Kart Desteği Windows XP Professional uçbirim sunucu oturumlarına akıllı kart girişi için destek dahil olmak üzere tüm akıllı kart özelliklerini işletim sisteminde entegre hale getirmektedir. Akıllı kartlar istemci kimlik denetimi, etkileşimli oturum açma, kod onaylama ve güvenli elektronik posta gibi salt yazılım çözümlerini geliştirmektedir.


 

BASİTLEŞTİRİLMİŞ YÖNETİM VE KURULUM
Basitleştirilmiş Masaüstü Kurulumu
Özellik Özelliğin Tanımı Kazanç
Yüksek Uygulama Uyumluluğu Windows 2000 Professional’da çalışmayan yüzlerce uygulama Windows XP Professional’da çalışabilmektedir.

Bir uygulama Windows XP Professional tarafından yerel düzeyde desteklenmiyorsa, kullanıcı veya sistem yöneticisi bu uygulamanın Windows NT 4.0 veya Windows 95/98/Me uyumluluk modunda çalışmasını sağlayabilmekte ve programın herhangi bir performans kaybı olmadan doğru çalışabilmesini olanaklı hale getirebilmektedir.

Yeni işletim sistemi için güncelleştirilen programlara ait güncelleştirme dosyaları Windows Güncelleştirme Web sitesinde bulunacaktır.
Kullanıcılar Windows XP Professional üzerinde uygulama çalıştırarak benzersiz deneyimler yaşayabilecek ve kullanıma açılan yeni güncelleştirmelere kolayca erişebilecektir.

Uygulama uyumu modları, Windows XP Professional’da uygulama sorun çözümleri olmasa bile, binlerce programın çalışmasını sağlamaktadır.

Kullanıcı Verilerini Aktarma Aracı Yöneticinin bir kullanıcıya ait verileri ve uygulama/işletim sistemi ayarlarını eski bilgisayardan Windows XP Professional işletim sistemini çalıştıran yeni bir masaüstü bilgisayarına aktarabilmesini sağlamaktadır. BT yöneticileri aktarma işleminden sonra yardım masası üzerindeki yükü azaltabilmekte ve son kullanıcılar kendi tanıdık işletim ortamlarını korudukları için kesintisiz olarak çalışabilmektedir.

Otomatik Güncelleştirmeler Windows XP Professional kullanıcı Internet’e bağlıyken kullanıcının onayını alarak art alanda önemli sistem ve güvenlik dosyalarının güncelleştirilmiş sürümlerini yüklemektedir. Bu karşıdan yükleme işlemleri Internet üzerindeki gezintinizi aksatmayacak şekilde tasarlanmıştır; karşıdan yükleme işlemi tamamlanmadan bağlantı kesilirse, bağlantı yeniden sağlandığında güncelleştirme işlemi otomatik olarak devam etmektedir. Güncelleştirme dosyaları karşıdan yüklendikten sonra, kullanıcı bu dosyayı yükleyip yüklememe tercihini yapabilmektedir. Kullanıcılar kendi ağ bağlantılarını kullanma düzeylerinde hiçbir olumsuz etki oluşmadan güncelleştirme dosyalarını otomatik olarak alabilecektir.

Gelişmiş Windows Güncelleştirmesi Windows XP Professional için pazara sürülen uygulama uyumu güncelleştirmeleri, yeni aygıt sürücüleri ve diğer güncelleştirmeler Windows Güncelleştirmesi Web sitesinden elde edilecektir. (Kullanıcılar otomatik güncelleştirme yapmamayı seçtikleri takdirde, bu sitede önemli sistem ve güvenlik dosyalarının güncelleştirilmiş sürümlerine ulaşabilecektir.)
Yöneticiler kullanıcıların Windows Güncelleştirmesine erişimini devreden çıkarabilmektedir. Yöneticiler kendileri için hazırlanan Windows Güncelleştirmesi Katalogunu kullanarak güncelleştirme dosyalarını yükleyebilmekte ve sonra bunları kendi organizasyonlarına uygun şekilde kurabilmektedir.
En güvenilir ve en kapsamlı bilgiişlem deneyimini sunmak için tasarlanan işletim sistemi güncelleştirmeleri her zaman yayınlanmaktadır.

En Son Donanım Standartları için Destek Windows XP Professional en yeni donanım standartlarını desteklemektedir. DVD disklerini okumayı sağlayan en son UDF 2.01 standardını desteklemektedir. Bunun yanı sıra DVD-RAM sürücülerinin FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirilmesini de desteklemektedir. DirectX® 8 API desteği dahil edilecektir; Windows XP Professional, Kızılötesi Bağlantı (IrDA), Evrensel Seri Veriyolu (USB), IEEE 1394 olarak bilinen yüksek hızlı veriyolu standartlarını desteklemektedir. İşletim sistemi en yeni donanım standartlarını destekleyecek ve en yeni uygulamalar için geliştirilecektir.

Dinamik Güncelleştirme Ayarı Windows XP Professional Kur yordamı işletim sistemi dosyalarının güncel kalmasını sağlamaktadır. Dosya yükleme işleminden önce, Windows XP Professional önemli sistem güncelleştirmeleri için Web’de arama yapmakta ve güncelleştirme dosyalarını yüklemektedir. En iyi yükleme deneyimini elde edebilmeniz amacıyla işletim sistemine en son güncelleştirmeleri yüklemenizi sağlayacaktır.

Katılımsız Yükleme Önceki Windows sürümlerine oranla daha çok sayıda seçenek belirleyebilmenizi sağlamakta ve yanıt dosyalarındaki parolaları şifreli hale getirerek yüksek güvenlik düzeyi sunmaktadır. Yöneticilerin katılımsız kurulum yordamları için komut dosyası oluşturma alanında sahip olduğu esneklik düzeyini artırmakta ve en esnek yükleme seçeneklerinin kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Internet Explorer 6 Yönetim Seti Internet Explorer 6, Internet Explorer Yönetim Seti’ne (IEAK 6’ya) oranla daha yüksek özelleştirme düzeyi sunmaktadır, dolayısıyla bu tarayıcıyı kurmak ve tutmak çok kolaydır. IEAK Sürüm 6 ortam çubuğu, Otomatik Resim Yeniden Boyutlama ve Kişisel çubuk gibi yeni özellikleri denetleyebilmenizi sağlamaktadır. Yöneticiler Internet Explorer 6’yı kurarken daha fazla esnekliğe sahiptir.

Sistem Hazırlama Aracı (SysPrep) SysPrep sistem yöneticilerinin bilgisayar yapılandırma ayarlarını, sistemleri ve uygulamaları çoğaltabilmesini sağlamaktadır. İşletim sistemini ve iş uygulamalarını içeren tek bir görüntü çok sayıda farklı bilgisayar yapılandırmasına yüklenebilmektedir. SysPrep yöneticilerin tutması gereken işletim sistemi sayısını azaltmakta ve tipik bir masaüstü sistemini kurmak için gereken süreyi kısaltmaktadır.

Kur Yöneticisi Bu grafik sihirbazı yöneticileri yükleme komut dosyalarının tasarım sürecinde yönlendirmektedir. Artık katılımsız oturumlar için yanıt dosyaları oluşturmak çok daha kolay.

Uzaktan İşletim Sistemi Yükleme İşletim sistemi ağ üzerinde yüklenebilmektedir (SysPrep görüntüleri dahil).
Not: Bu özellik Active Directory™ hizmetini gerektirmektedir.
Yöneticilere kendi organizasyon gereksinimlerine uygun masaüstü ortamlarını standart olarak kullanabilme olanağı sunan bu özellik sayesinde zaman tasarrufu sağlanmakta ve kurulum maliyetleri azaltılmaktadır.

Çoklu Dil Desteği Kullanıcıların, Windows XP Professional’ın İngilizce sürümünü kullanarak birden çok dilde belge oluşturabilmesini, okuyabilmesini ve düzenleyebilmesini sağlamaktadır. Çok Dilli Kullanıcı Arayüzü sürümü bunun yanı sıra kullanıcı arayüzü dilini her kullanıcı için değiştirebilmenizi sağlamaktadır. BT yöneticileri artık işletim sisteminin birden çok yerelleştirilmiş sürümünü kurmak zorunda kalmayacaktır. Böylece kurulum işlemi hızlanacak, gerekli işletim sistemi sayısı azalacak ve toplam elde etme maliyeti düşecektir.

 

Basitleştirilmiş Masaüstü Yönetimi
Özellik Özelliğin Tanımı Kazanç
Uzaktan Yardım Uzaktan Yardım sayesinde kullanıcı kendi bilgisayarının denetimini ağ veya Internet üzerindeki bir başka kişiyle paylaşabilmektedir. Bir yönetici veya iş arkadaşı kullanıcının ekranını görüntüleyebilmekte ve teknik sorunu çözmek için işaretçiyi ve klavyeyi denetleyebilmektedir. BT departmanları HTML kullanarak yayınlanan uygulama kullanıcı arayüzlerini temel alan özel çözümler oluşturabilmekte ve Uzaktan Yardım gereksinimlerini karşılayabilmektedir; böylece bu özellik merkezî olarak etkinleştirilebilmekte veya devre dışı bırakılabilmektedir. Sistem yöneticilerinin kullanıcı masalarında harcamak zorunda olduğu süreyi azaltacaktır. Çoğu yönetim ve sorun giderme işleri artık yöneticinin kendi masasından yapılabilmektedir.

Grup İlkeleri Yöneticilerin kullanıcıları ve nesneleri departman veya konum gibi mantıksal birimlere göre düzenleyebilmesini ve sonra bu gruptaki tüm çalışanlara güvenlik, görünüm ve yönetim seçenekleri gibi aynı ayarları atayabilmesini sağlayan Grup İlkeleri ayarları hem kullanıcıların hem de nesnelerin yönetimini basitleştirmektedir. Windows 2000 Professional’da sunulanlara ek olarak Windows XP Professional’da yüzlerce yeni ilke mevcuttur. Farklı konumlara taşınan kullanıcıların önemli verilere yeni konumlarından da ulaşabilmesi ve kendi özelleştirilmiş çalışma ortamlarını yeni konumlarında da koruyabilmesi gereklidir.

Sonuç İlkeleri Seti (RSoP) Yöneticinin bir Grup İlkesini hedef kullanıcı veya bilgisayar üzerindeki etkisini görebilmesini sağlamaktadır. RsoP sayesinde, yöneticiler Grup İlkelerini planlayabilecekleri, izleyebilecekleri ve Grup İlkeleri sorunlarını giderebilecekleri güçlü ve esnek bir temel düzey aracına sahip olacaktır. Yöneticiler yeni RsoP aracını kullanarak Grup İlkelerini çok daha kolay bir şekilde uygulayabilmekte ve yönetebilmektedir.

Gelişmiş Yardım ve Destek Hizmetleri Yardım ve Destek Merkezi kullanıcıların önceki Windows sürümlerinden tanıdığı (Ara, Dizin ve Sık Kullanılanlar gibi) özellikleri World Wide Web içeriğiyle birleştirerek kullanıcıların gerek duydukları yardıma gerek duydukları anda ulaşabilmesini sağlamaktadır. Yardım ve Destek Merkezindeki içerik sorunuzu yanıtlamıyorsa, yine bu merkezi kullanarak bir arkadaşınıza, destek topluluğuna veya profesyonele ulaşarak yardım alabilirsiniz. Ayrıca, Bilgisayar Bilgilerim ve Sistemi Geri Yükle gibi araçları kullanarak sık rastlanan sorunları teşhis edebilir ve düzeltebilirsiniz. Kullanıcılar aradıkları yanıtları hızlı ve kolay şekilde bulabilmekte, yardım masası üzerindeki yük azalmakta ve müşteri memnuniyeti artmaktadır.

Microsoft Management Console (MMC) Yönetim araçları için merkezi ve tutarlı bir ortam sunmaktadır. BT yöneticileri özelleştirilmiş uygulama uçbirimleri oluşturabilecektir.

Kurtarma Uçbirimi Windows XP yöneticilere bir komut satırı uçbirimi sunmaktadır; yöneticiler bu uçbirimi kullanarak hizmetleri başlatabilmekte ve durdurabilmekte, sürücüleri biçimlendirebilmekte, mantıksal sürücü üzerine veri yazabilmekte ve bu sürücüdeki verileri okuyabilmekte ve diğer yönetim görevlerini gerçekleştirebilmektedir. Windows XP Professional’ın başlamasını önleyen hatalar oluşursa, yöneticiler sistemi komut uçbiriminde başlatabilmekte ve işletim sistemini onarabilmektedir.

Windows Yönetimi Enstrümantasyonu (WMI) Sistem kaynaklarını izlemek ve yönetmek için standart bir altyapı sağlamaktadır. Sistem yöneticilerinin kod yazarak veya üçüncü şahıs uygulamalarını kullanarak sistemi izleyebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamaktadır.

Güvenli Modda Başlatma Seçenekleri Windows XP Professional’ın sistemi varsayılan ayarları ve minimum aygıt sürücüsünü kullanarak en temel düzeyde başlatmasını sağlamaktadır. BT profesyonellerinin işletim sistemini onarabilmesi için sistemin grafik kullanıcı arayüzüyle açılmasını sağlamaktadır.

 

Kullanıcı Verimliliğinde Artış
Özellik Özelliğin Tanımı Kazanç
Yeni Görsel Tasarım Windows 2000’in temel özelliklerini içeren Windows XP Professional aynı zamanda yeni bir görsel tasarıma sahiptir. Sık yapılan işler birleştirilerek basitleştirilmiş ve kullanıcıların bilgisayarlarında gezinmesini kolaylaştırmak için yeni görsel ipuçları eklenmiştir. Yöneticiler veya kullanıcılar bir düğmeyi tıklayarak bu güncelleştirilmiş yeni kullanıcı arayüzü veya klasik Windows 2000 arayüzü arasında tercih yapabilmektedir. Sık yapılan görevler kolayca gerçekleştirilebildiği için kullanıcılar Windows XP Professional’dan en iyi şekilde yararlanabilmektedir.

Uyum Sağlayan Kullanıcı Ortamı Windows XP Professional çalışma şeklinize uyum sağlamaktadır. Yeniden tasarlanan Başlat menüsü en çok kullanılan uygulamaları ilk sırada göstermektedir. Aynı uygulama içinde birden çok dosya (örneğin Outlook® mesajlaşma ve birlikte çalışma istemcisinde birden çok elektronik posta mesajı) açtığınız zaman açık pencereler tek bir görev çubuğu düğmesi altında birleştirilmektedir. Kullandığınız alandaki gereksiz karmaşanın giderilmesi amacıyla, kullanılmayan öğeler gözlenmektedir. Bu özelliklerin tümü Grup İlkeleri ile ayarlanabilmektedir. Daha düzenli bir iş ortamı kullanıcı verimini artırmaktadır. Kullanıcılar gerek duydukları önemli verileri ve uygulamaları kolayca bulabilmektedir. Tüm bu ayarlar ilkeler ile denetlenebildiği için yöneticiler kendi ortamları için en uygun özelliklere karar verebilmektedir.

Gelişmiş Dosya İlişkileri Özelliği Hiçbir programla ilişkili olmayan bir dosyayı açmaya çalışırsanız, Windows XP Professional sizi bu programı yükleyebileceğiniz veya satın alabileceğiniz Web sayfasına göndermektedir. Ayrıca bazı dosya türleri, özellikle de ortam ve görüntü dosyaları pek çok programla birlikte kullanıldıkları ve ilişkili oldukları program değiştiği için zor açılabilmektedir. Bu gibi dosyalarla ilgili program yüklü değilse, Windows XP Professional, Microsoft Image Viewer gibi varsayılan programlardaki ilişki özelliklerini geri yüklemektedir. Varsayılan programlar işletim sistemiyle entegre olduğu için dosyalar her zaman daha kolay açılmaktadır. Gelişmiş dosya ilişkileri özelliği kullanıcıların bilinmeyen veya başka bir uygulamayla ilişkili bir belgeyi açması sırasında karşılaşılabilecek karmaşayı ortadan kaldırmaktadır.

İçeriğe Duyarlı Görev Menüleri Windows Gezgini’nde bir dosya seçildiğinde, dinamik bir menü görüntülenmektedir. Bu menü seçilen dosyayla ilgili görevleri liste halinde göstermektedir. Önceki Windows sürümlerinde zor bulunan görevlere artık kolayca ulaşabilmektesiniz.

Entegre CD Kaydetme Windows XP Professional Kaydedilebilir (CD-R) veya Yeniden Yazılabilir (CD-RW) CD sürücülerinde CD yakmak için entegre destek sunmaktadır. Verilerinizi CD’de saklamak artık diskette saklamak kadar kolay hale gelmektedir; hiçbir üçüncü şahıs çözümüne gerek kalmamaktadır.

Web Üzerinde Kolayca Bilgi Yayınlayabilme Olanağı Dosyalar ve klasörler WebDAV iletişim kuralını kullanan tüm Web hizmetlerinde kolayca yayınlanabilmektedir. Kullanıcılar önemli bilgileri Web sunucularında veya şirketin intranet’inde yayınlayabilecektir.

DualView Tek ekran bağdaştırıcısına bağlı iki monitörde tek bir bilgisayar masaüstü görüntülenebilmektedir. Kullanıcı dizüstü bilgisayarında hem dahili LCD ekranı hem de harici monitörü kullanabilmektedir. Masaüstü ortamları için bu işlevi destekleyen çok farklı yüksek kapasiteli ekran bağdaştırıcısı bulunmaktadır. Kullanıcılar birden çok işlemci kullanmadan birden çok ekran üzerinde çalışarak verimliliklerini artırabilmektedir.

Sorun Gidericiler Kullanıcıların ve yöneticilerin çeşitli Windows XP Professional işlevlerini yapılandırmasını, en iyi duruma getirmesini ve bu işlevlerle ilgili sorunları gidermesini sağlamaktadır Kullanıcılar kendilerine yetebilmekte, böylece verim artmakta, yardım masası üzerindeki yük azalmakta ve daha iyi müşteri hizmeti verilmektedir.

 

MOBİL VE UZAKTAKİ KULLANICILAR İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI
Uzaktaki Çalışanların Çalışma Şeklinde Kökten Değişiklik Yapabilme Olanağı
Özellik Özelliğin Tanımı Kazanç
Uzak Masaüstü Kullanıcıların ağ erişiminin bulunduğu herhangi bir yerdeki bir bilgisayardan kendi bilgisayarına ve bu bilgisayardaki programlara ve verilere ulaşabilmesini sağlamaktadır. Kullanıcılar Microsoft’un Remote Desktop Protocole (RDP) kullanarak Internet üzerinden bağlantı sağlayabilmekte ve sözgelimi bir havaalanındaki düşük kapasiteli bilgisayarı kullanarak kendi işyerindeki güçlü PC’yi denetleyebilmektedir. Kullanıcılar her türlü ağ bağlantısı üzerinde sanal olarak kendi verilerine ve uygulamalarına erişebilmektedir.

Yetki Yöneticisi Parola bilgilerinin saklandığı güvenli bir bölümdür. Kullanıcılar parolalarını ve kullanıcı adlarını bir kez girdikten sonra, sistem bu verileri otomatik olarak sağlamaktadır. Bir etki alanına bağlı olmayan veya güven ilişkileri olmadan birden çok etki alanındaki kaynağa ulaşması gereken kullanıcılar ağ kaynaklarına kolayca erişebilecektir.

Çevrimdışı Dosyalar ve Klasörler Kullanıcı ağ bağlantısını kestikten sonra kendisine gerekli olacak dosyaları ve klasörleri ağ üzerinde belirleyebilmektedir. Bunun yanı sıra, Windows XP Professional sayesinde, çevrimdışı klasörler şifreli hale getirilerek yüksek güvenlik düzeyi elde edilebilmektedir. Kullanıcılar ağ bağlantıları kesikken de sanki ağa bağlıymışlar gibi belgeleriyle çalışabilmektedir.

Bu yeni metin görüntüleme teknolojisi yazılım aracılığıyla metin sunarken yatay çözünürlüğü üç katına çıkarmaktadır. ClearType® ekran teknolojisi metni Likit Kristal Ekran (LCD) üzerinde daha net görünmesini sağlamaktadır.

Çevrimdışı Görüntüleme Grafik içeren tüm Web sayfalarının çevrimdışı olarak görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Müşteriler Internet bağlantıları kesikken de önemli Web sayfalarını görüntüleyebilmektedir.

Zaman Uyumu Yöneticisi Kullanıcıların çevrimdışı dosyalarını ve klasörlerini ağdakilerle karşılaştırarak güncelleştirebilmesini sağlamaktadır. Dosyalarla ve klasörlerle çevrimdışı olarak çalıştıktan sonra, değişiklikler otomatik olarak ağdaki kopyalara yansıtılacak ve en güncel sürümün her zaman kullanılabilir olması sağlanacaktır.

Gelişmiş Çevrimiçi Konferans NetMeeting® 3.1 konferans yazılımı gibi TAPI uygulamaları ses ve video akışı alanındaki gelişmiş özelliklerden yararlanacaktır. Ses konferansındaki gelişmiş özellikler aşağıdaki gibidir: Kaliteyi ve birlikte çalışabilirliği artıran yeni kod düzeni. Gecikme süresini kısaltmak ve miks özelliğini geliştirmek için DirectSound® API desteği. Akustik Yankı Giderme (AEC), Akustik Ses Denetimi (AGC) ve düşük dip gürültüsü. Gecikme süresini kısaltmak ve miks özelliğini geliştirmek için gelişmiş çınlama arabellek denetimi ve sessizlik sıkıştırma algoritmaları. Video konferansındaki gelişmiş özellikler aşağıdaki gibidir: Kaliteyi ve birlikte çalışabilirliği artıran yeni kod düzeni. Yeni kameralar için destek. Video performansını artırmak için DirectDraw® API desteği. Video ve ses zaman uyumunu geliştirmek için dudak zaman uyumu. Büyük video boyutu desteği. NetMeeting 3.1, Exchange 2000 Conferencing Server üzerinde tutulan birden çok noktalı konferanslara bağlanabilecektir. BT yöneticileri bu gelişmiş özelliklerden yararlanarak çevrimiçi konferans yönetimi ve son kullanıcı eğitimi için sağlam bir altyapı oluşturabilmekt

 

Kapsamlı Dizüstü Bilgisayar Özellikleri
Özellik Özelliğin Tanımı Kazanç
Gelişmiş Güç Yönetimi Merkezi işlem biriminin durumunu akıllı bir şekilde izleyen Windows XP Professional işlemcinin kullandığı güç miktarını en aza indirebilmektedir. İşletim sistemi kalan güç miktarı hakkında daha kesin bilgi sunacak ve sistemin aniden kapanmasını önleyecektir. Pil tamamen bitmeden hemen önce sistemin uyanmasını sağlayan bu özellik sayesinde bilgisayar uyku moduna geçirilebilmekte ve devam eden işler kaydedilebilmektedir. Artık her bilgisayar veya bir bilgisayardaki her kullanıcı için güç yönetimi ayarlanabilmektedir. Kullanıcılar pili kullanarak daha uzun süre çalışabilmekte ve pilde kalan güç miktarını daha kesin bir şekilde tahmin edebilmektedir.

Uyku Belirli bir süre sonra veya istendiğinde, Windows XP Professional belleği diske kaydedecek ve gücü kapatacaktır. Güç geri geldiğinde, tüm uygulamalar aynen bırakıldıkları gibi yeniden açılacaktır. Kullanıcılar pil ömrünü uzatabilmekte ve çalışmalarına bıraktıkları yerden devem edebilmektedir; böylece hizmet dışı süre en aza indirilmektedir.

Çalışır Durumda Takma Taşınabilir bilgisayarınızı, yeniden başlatmadan veya bilgisayarınızın donanım yapılandırmalarını değiştirmeden takabilmenizi ve sökebilmenizi sağlamaktadır. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları sistemlerini yeniden başlatmadan takılı ve takılmamış yapılandırmalar arasında kolayca hareket edebilmektedir.

Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü (ACPI) Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü (ACPI) en yeni güç yönetimi ve Tak ve Kullan desteğini sunmaktadır. Mobil profesyoneller için Tak ve Kullan, çalışır durumda takma ve tam güç yönetimi desteği gibi temel özellikleri sağlamaktadır.

 

Basitleştirilmiş Ağ Kurma Olanağı
Özellik Özelliğin Tanımı Kazanç
Kablosuz Ağ Kablosuz ağlar için güvenli erişim ve üstün performans sunmaktadır. Kablosuz ağlar arasında hareket etmesi gereken kullanıcıların işini kolaylaştırmakta ve yüksek şifreli koruma düzeyi sunarak güvenliği artırmaktadır.

Ağ Konumunu Algılama İşletim sisteminin ve uygulamaların bilgisayarın ağ konumundaki değişiklikleri algılamasını sağlayan bir altyapı hizmetidir. Uygulamalar ve ağ hizmetleri bir ağ konumu değişikliği algılandığında akıllı tepki verecek şekilde programlanabilmektedir. Örneğin, kullanıcı bir kampustan diğerine taşınırsa, uygulama kullanıcıyı daha yakın bir sunucuya bağlayabilmektedir.

Ağ Kurma Sihirbazı KOBİ sahiplerinin ağ sistemlerini kolayca kurabilmesini ve yönetebilmesini sağlamaktadır. Sihirbaz, dosya ve yazıcı paylaşma, Internet bağlantısını paylaşma, Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı yapılandırması gibi temel aşamalarda sizi yönlendirmektedir. Küçük işletmeler ağ uzmanlarına gerek duymadan verimli ve güvenli bir ağ sistemini hazır ve çalışır durumda tutabilmektedir.

Ağ Köprüsü Farklı ağ sistemlerini birbirine bağlayarak, karma ağ bağlantıları (örneğin, Cat-5 Ethernet ve kablosuz) kullanan küçük ağ sistemlerini kurma ve yapılandırma işlemini basitleştirmektedir. Küçük işletmeler ağ ortamını seçerken daha fazla esnekliğe sahip olabilmekte ve köprü veya yönlendirici gibi ek donanım almak zorunda kalmamaktadır.

Internet Bağlantısı Paylaşma (ICS) Çevirmeli veya geniş bant bağlantıyı kullanarak küçük ofis ağını Internet’e bağlamaktadır. Windows XP Professional küçük işletme ağındaki tüm bilgisayarlar için ağ adresini çevirme, adres oluşturma ve ad belirleme hizmetlerini sağlayabilmekte ve tek bir bağlantının paylaşılmasını sağlamaktadır. Küçük işletme sahipleri tek Internet bağlantısıyla kendi bilgisayar sistemlerini Internet’e bağlayabilmekte ve hem ISS hem de donanım maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır.

Kolay Uzaktan Erişim Yapılandırması Sihirbazları Kullanıcıları ağa veya sanal özel ağa (VPN) uzaktan erişim için gerekli ayarları yapma sürecinde yönlendirmektedir. Kurumsal ağa veya Internet’e bağlanmayı kolaylaştırmaktadır.

Eş Sistemler Arasında Sunucusuz Ağ Desteği Windows XP Professional bu özellik sayesinde Windows’un önceki sürümleriyle, eşdeğer sistemler şeklinde ve sunucusuz olarak birlikte çalışabilmekte, böylelikle de klasör, yazıcı ve çevrebirim aygıtları gibi tüm kaynakların paylaşılabilmesini sağlamaktadır. Küçük işletme sahipleri Windows XP Professional’ı kendi varolan eş sistemler arasındaki sunucusuz ağ sistemine kolayca entegre hale getirebilmektedir.