? Windows XP
? Windows Vista
? Office Sistemleri
? Server Sistemleri
? Lisanslama
? Microsoft CRM
? Microsoft ??z?mleri

Ana Sayfa

 

 

 


Microsoft ??z?mlerimiz
 
Microsoft ?r?nlerini kullanarak kaliteli ve h?zl? yat?r?m geri d?n???ne sahip ??z?mler ?retiyoruz. ?nemle ?zerinde durdu?umuz konu ise sistemlerin y?ksek g?venilirli?e ve y?ksek eri?ilebilirli?e sahip olmas?d?r. Kurulum, y?netim ve bak?m hizmetlerimizin tamam?nda, m??terilerimize g?venlik ve performans ayarlar? yap?lm??, g??l? ve kararl? sistemler teslim ediyoruz.

Bu kapsamda destekledi?imiz ba?l?ca Microsoft ?r?nleri:
? Windows Server 2000
? Windows Server 2003
? Windows Server SBS 2003
? Active Directory
? Exchange Server
? ISA Server
? Internet Information Server
? Terminal Server Uygulamalar?
? SQL Server 2000
? SQL Server 2005
? MOM Server
? Virtual Server
? Identity Integration Server