? Hakk?m?zda
? Haberler
? ?leti?im
? Kariyer

Ana Sayfa

 

 

 


Hakk?m?zda

S?ratli, S?rekli Kaliteli Hizmet...
 

?ntergold Bilgisayar olarak 1991 y?l?ndan beri Adana?da hizmet vermekteyiz. Logo Yaz?l?m??n yetkili destek merkezi, yetkili e?itim merkezi, ve gold ??z?m merkeziyiz. Ayr?ca Microsoft, Compaq, Hp, IBM firmalar?n?n da bayisidir.

Merkezi Re?atbeyde bulunan firmam?z ayn? zamanda bir ?st katta Logo E?itim Merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Firmam?z 80 ki?ilik brifing salonu ve 20 ki?ilik ?zel e?itim laoratuar? ile m??teri ve bayilerine e?itim vermektedir.

B?nyemizde sertifikal? 5 adet veritaban? uzman?, 7 adet Logo Sistem uzman? ve 7 adet teknik destek uzman? personelimiz vard?r. Ayn? zamanda MCSE, MCDBA, sertifikal?, end?stri m?hendisi ve i?letme mezunu tecr?beli personelimiz ile siz de?erli m??terilerimize hizmet vermekteyiz.

Personel kalitesine azami ?nem veren firmam?z; g?ncel e?itimlerle personel bilgi kalitesini ?st seviyede tutmaktad?r.

Firmam?zda Logo Yaz?l?m ?r?nleri d???nda Microsoft yaz?l?m ?r?nleri olan Windows2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Word Excell, Power Point ve Access kurslar? da vermekteyiz. Bunlar?n yan? s?ra uygulama dan??manl??? yapt???m?z m??terilerimiz de mevcuttur.

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmara?, Ni?de, Mardin, Gaziantep, Nkara illerinde m??terilerimiz olup gemi? bir hizmet a??m?z vard?r.

?ntergold ailesi olarak uzun y?llara dayanan tecr?bemizle, inanc?m?zla, azmimizle ve kalitemizle b?lgemizde sekt?r?m?z?n en ?nde gelenleri aras?na girmi? bulunmaktay?z.