? Web Tasar?m
? Web Hosting
? Kurumsal Kimlik Tasar?m?
? Alan Ad? Tescili
? ?nteraktif Dijital Katalog
? Google Adwords
? Referanslar

Ana Sayfa

 

 

 


S?ratli, S?rekli Kaliteli Hizmet, Uygun Fiyat


Web sitelerinizden bekledi?iniz verimi alabilmeniz i?in bu siteleri bar?nd?rd???n?z sunucular?n ?zellikleri ?ok ?nemlidir. Y?ksek s?rat, etkili g?venlik ?nlemleri, yeterli bant geni?li?i bir sunucuda aranan ba?ta gelen ?zelliklerdir. ?ntergold bu ?zelliklerin t?m?n? ve ?ok daha fazlas?n? size uygun fiyatlarla sunmaktad?r.

?ntergold'u Se?mekle Kazanaca??n?z Ayr?cal?klar:

Ayl?k, g?nl?k, saatlik ve ?lke baz?nda s?n?fland?r?lm?? ayr?nt?l? ziyaret?i istatistikleri,
Kullan?m? kolayla?t?r?lm?? webmail sistemi,
E-mail hesaplar? ?zerinde yeni hesap a?ma, ?ifre de?i?tirme, hesap silme gibi i?lemlerin ba??ms?z olarak on-line yap?lmas?,
On-line FTP y?netimi [dosya y?kleme ve silme, FTP ?ifre de?i?tirme],
MySQL veritaban? y?netimi,
On-line teknik destek alma olana??,
Artt?r?lm?? g?venlik ??z?mleri,
Y?ksek bandwidth [bant geni?li?i],
H?zl? e-mail trafi?i,
E-maillerinize wap ?zerinden cep telefonlar?n?z

75 USD'den ba?layan fiyatlarla!