? Web Tasar?m
? Web Hosting
? Kurumsal Kimlik Tasar?m?
? Alan Ad? Tescili
? ?nteraktif Dijital Katalog
? Google Adwords
? Referanslar

Ana Sayfa
 


?ntergold ile Fark?n?z? Farkl?la?t?r?n !Firman?z?n ?r?n ve hizmetlerini multimedya ortam?n?n ses ve g?r?nt? olanaklar?yla destekleyerek bir cd-rom?da daha etkileyici olarak tan?tabilirsiniz.

?ntergold, interaktif, seslendirmeli, videolu, veritaban? uygulamal?, de?i?ik ebat ve bi?imlerde cd-rom?lar ?zerine yaz?lm?? dijital katalog hizmetleri sunmaktad?r.

Dijital Katalog Yapt?rmakla Elde Edece?iniz Avantajlar:

Firma prestij ve imaj?n?n g??lendirilmesi,
Bas?l? katalogdan ?ok daha etkileyici tan?t?m,
Bas?l? katalogdan ?ok daha ucuza maliyet imkan?,
Bas?l? katalo?a g?re daha kolay g?ncellenebilme,
?oklu dil se?enekleri,
Y?zlerce sayfal?k bilgiyi kartvizit boyutuna s??d?rma imkan?.


?ntergold'u? Se?mekle Kazanaca??n?z Ayr?cal?klar:

Ayr?nt?l? sekt?rel inceleme sonucu olu?turulan i?erik zenginli?i,
Ses ve g?r?nt? i?lemede profesyonel st?dyo ?al??malar?,
Firma konseptinize uygun ?zg?n tasar?mlar,
Her a?amada profesyonel yarat?c? ekip ?al??mas?,
En son teknoloji ve programlamalar kullan?larak ger?ekle?tirilen projeler,
Hizmette s?reklilik ilkesi ve proje tamamland?ktan sonra da devam eden servi? anlay???,