? Par?al? ?ek-Senet Takip Program?
? Sat?? Manager
? Restaurant Manager
? Sat??-Sevkiyat Program?
? VT Yedek

Ana Sayfa

 

 

 


Par?al? ?ek-Senet Takip Program?

Par?al? tahsilat  program?, logo preogramlar?nda (Al?nteri, LKS2, GoldK2 ve Unity) m??teri ?ek ve senetlerinin par?alar hazlinde tahsilat? durumunda kullan?lmak ?zere tasarlanm??t?r.

Par?al? Tahsilat program?, Logo'nun ?ek-Senet, Kasa ve Cari Hesap mod?lleriyle entegre ?al??maktad?r.

Program sayesinde, yap?lan par?al? tahsilatlar otomatik olarak logodaki kasaya i?lenir. Hangi ?ekten veya senetten ne kadar al?nd??? ve ne kadar kald??? izlenebilir. Tahsilatlarda ne kadar gecikme oldu?u ve buna ba?l? olarak ne kadar vade fark? oldu?u takip edilir.

PROGRAMIN DEMOSUNU ?ND?RMEK ???N TIKLAYIN >>