? Par?al? ?ek-Senet Takip Program?
? Sat?? Manager
? Restaurant Manager
? Sat??-Sevkiyat Program?
? VT Yedek

Ana Sayfa

 

 

 


Sat?? Manager

Sat?? Manager Program?, ?ubelerden barkod okuyucuyla sat??lar?n yap?lmas?, sat??lara ba?l? olarak nakit ve kredi kart?yla tahsilat yap?lmas? ve olu?an bilgilerin merkezde bulunan Logo program?na akatarmas?n? sa?lar. Aktar?m esnas?nda internet ortam?n? veya direk telefon ba?lant?s?n? kullan?r.

Sat?? Manager Program? sayesinde merkezde hangi ?ubede ne sat??m??, kasalar?nda ne kadar para var, stok durumlar? nas?l, asgari stok sayesinde d??en mallar hangileri vs. analizleri yap?labilir.