? Par?al? ?ek-Senet Takip Program?
? Sat?? Manager
? Restaurant Manager
? Sat??-Sevkiyat Program?
? VT Yedek
? Pusula for W?ndows
? Sat??-Sevkiyat Program?

Ana Sayfa

 

 

 


Restaurant Manager

Restaurant Manager Program?, bir restaurantdaki yeme?in ?r?n re?etesini haz?rlamadan, Palm cihazlar?yla sipari? toplama a?amas?na kadar b?t?n i?lemleri takip etmek ?zere haz?rlanm??t?r.

Masa, adisyon ve garson takibi yap?labilir. Rezerve i?lemleri, cari hesap i?lemleri d?zenlenebilir. Yap?lan bir yeme?in maliyeti hesaplanabilece?inden kar zarar analizleri ve envanter raporu al?nabilir.