? Par?al? ?ek-Senet Takip Program?
? Sat?? Manager
? Restaurant Manager
? Sat??-Sevkiyat Program?
? VT Yedek

Ana Sayfa

 

 

 


Sat??-Sevkiyat Program?

Depodaki ?r?nlerin barkod okuyuculu el terminalleri arac?l??? ile sat???n? ve sevkiyat?n? yapmak i?in tasarlanm??t?r. Yap?lan sat??lar Logo programlar?yla entegre ?al??maktad?r. Entegrasyon kablolu veya kablosuz olabilmektedir. El terminallerindeki sat??, Logoya fatura ve sipari? olarak aktar?labilir.

Ayn? cihaz arac?l???yla depo say?mlar? da yapmak m?mk?nd?r. Yap?lan say?m saonucuna g?re Logodaki stoklar otomatik ayarlan?r..